کاردانی هواپیما

کاردانی هواپیما

هدف

هواپيماهاي پيشرفته کنوني از فناوري هاي جديد بهره مي گيرند و دستگاههاي ناوبري که در کابين روبه روي خلبان قرار دارد ، موقعيت باند فرودگاه را نشان مي دهد و مي گويد که آيا هواپيما در راستاي باند است يا به چپ و راست منحرف شده است

به همين دليل ، امروزه يک خلبان ماهر فردي است که بيشترين آگاهي و مهارت را در استفاده ازآلات دقيق الکترونيکي و کامپيوتري موجود در کابين دارد . وسايلي که ايمني يک پرواز در گرو سلامتي و دقت عمل آنها است و باز به همين دليل در سازمان هواپيمايي هر کشوري نصب ، راه اندازي ، نگهداري و تعمير سيستم هاي الکترونيکي و کمک ناوبري و مخابراتي موجود در هواپيما از اهميت فوق العاده اي برخوردار است .

mro-aircraft-maintenance

ادامه مطلب

مهندسی سیستم‌های انرژی

مهندسی سیستم‌های انرژی

در حال حاضر روند رو به رشد تقاضاي انرژي از طريق گسترش سيستم هاي عرضه انرژي و بهره برداري از منابع انرژي فسيلي تامين مي شود. رشد سريع مصرف انرژي و سهم بالاي انرژي هاي فسيلي در تامين انرژي مورد نياز بخشهای مختلف مصرف کننده انرژی، موجب سرعت بخشیدن به روند پايان پذيري منابع انرژي فسيلي و پخش حجم زيادي از مواد آلاينده در محيط زيست شده است. علاوه بر این، وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي ناشي از صادرات منابع انرژي فسيلي، موجب شده تا نظام اقتصادي کشور به شدت از تحولات بازار جهاني انرژي تاثیر بپذیرد. از سوی دیگر ارتباط گسترده بخش انرژي با تحولات مختلف فنی، علمی، اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي کند تا طراحي، توسعه و بهره برداري از سيستم هاي انرژي به صورت بهينه صورت پذيرد. به این ترتیب نقش دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی آموزش ديده و کارآمد در زمينه هاي مختلف انرژي بسیار مهم و اساسی ارزیابی می شود.

solartech-780x340

ادامه مطلب