معرفی رشته كانه آرايي

معرفی رشته كانه آرايي

-کانه آرایی یکی از رشته های دانشگاهی ریاضی فیزیک است.
اکثر مواد معدنی را پس از استخراج، مستقیماً نمی‌توان در صنایع استفاده کرد. بلکه مواد معدنی برای هر صنعتی بایستی دارای مشخصات خاصی مانند دانه‌بندی، عیار، میزان رطوبت، میزان ناخالصی و غیره باشد. مجموعه عملیاتی که باعث می‌شود ماده معدنی دارای مشخصات یاد شده شود، کانه‌آرائی نام دارد.

hhs1088

 

ادامه مطلب