کاردانی هواپیما

کاردانی هواپیما

هدف

هواپيماهاي پيشرفته کنوني از فناوري هاي جديد بهره مي گيرند و دستگاههاي ناوبري که در کابين روبه روي خلبان قرار دارد ، موقعيت باند فرودگاه را نشان مي دهد و مي گويد که آيا هواپيما در راستاي باند است يا به چپ و راست منحرف شده است

به همين دليل ، امروزه يک خلبان ماهر فردي است که بيشترين آگاهي و مهارت را در استفاده ازآلات دقيق الکترونيکي و کامپيوتري موجود در کابين دارد . وسايلي که ايمني يک پرواز در گرو سلامتي و دقت عمل آنها است و باز به همين دليل در سازمان هواپيمايي هر کشوري نصب ، راه اندازي ، نگهداري و تعمير سيستم هاي الکترونيکي و کمک ناوبري و مخابراتي موجود در هواپيما از اهميت فوق العاده اي برخوردار است .

mro-aircraft-maintenance

ادامه مطلب